GARANTİ ŞARTLARI

Servis talimatlarını uyulmak kaydı ile VOLT AKÜLERİ 24 AY GARANTİLİDİR.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.

2. Starter amaç dışında kullanılan (sabit tesis)aküler garanti kapsamı dışındadır.

3. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre, malın servis istasyonun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

5. Malın;
Teslim tarihinden itibaren süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, ayrıca arıza ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Garanti süresi ticari araçlar için km sınırı olmaksızın 12 aydır. Bu sınıfa; ticari taksi, dolmuş, otobüs veya yolcu taşıyan minibüsler dahildir. Montaj sanayine verilen akülerin garanti süresi, aracın satış tarihinden(fatura tarihi)itibaren 12 aydır.

7. Ticari taksiler 12V/ 210 Ah Taksi aküsü kullanıldığı takdirde garanti süresi 12 aydır. Ticari taksiler için 12V / 72 Ah taksi aküsü dışındaki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.

8. Şehirlerarası otobüsler 12 V/210 Ah OTOBÜS aküsü kullanıldığı takdirde garanti süresi 12aydır.12 V / 210Ah otobüs dışındaki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.

9. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10. Akümülatörün garanti süresi içerisinde arızalanması, arızanın 15 (onbeş) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde malın tamiri tamamlanıncaya kadar çalışır durumda başka bir akümülatör tahsis edilmesi zorunludur.

11. Akümülatörün periyodik bakımlarında verilen hizmet karşılığında işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Ancak araçtan kaynaklanan problemler sebebiyle yapılması gereken (ikmal şarj) ve bakım giderleri bu kapsama girmez. Periyodik bakım şartına uymayan araçların akülerine (ilk 6 ayda en az 1, ilk 12 ayda en az 3 bakım yaptırmayan) garanti şartları uygulanmaz.

12. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

Aracın marş ve şarj dinamosundaki arızalar nedeniyle aküde oluşacak SERTLEŞME,

Aracın marş ve şarj dinamosundaki arızalar nedeniyle aküde oluşacak YANMA,(aşırı şarj)

Aracın uzun süre ÇALIŞTIRILMAMASINDAN kaynaklanan SERTLEŞME,

Akü bağlantı kablolarının GEVŞEK BAĞLANMASINDAN kaynaklanan PATLAMALAR,

Aküye KISA DEVRE yaptırma, HERHANGİ BİR METAL YARDIMIYLA ARTI VE EKSİ KUTUP BAŞLARI ARASINDA OLUŞACAK KIVILCIM SONUCU AKÜNÜN PATLAMASI

BUŞONLARIN ÜZERİNDEKİ GAZ TAHLİYE ÇIKIŞLARININ HERHANGİ BİR MATERYAL İLE KAPATILMASI YA DA KİRLİLİK NEDENİYLE TIKANMASI SONUCU AKÜNÜN PATLAMASI

Akünün TERS BAĞLANMASINDAN DOLAYI oluşacak hasar,

Kuru şarjlı aküyü ilk kullanıma hazırlarken HATALI ASİT konulması, sulu şarjlı aküye ASİT İLAVE EDİLMESİ nedeniyle oluşan yıpranmalar,

Akü aracı monte edildikten sonra,

KUTUP BAŞI KIRIKLARI,

KUTU KAPAK KIRIK VE ÇATAKLARI,

ÇİFT AKÜ KULLANILAN ARAÇLARDA (24 VOLT) KONVERTÖR (VOLTAJ DÜŞÜRÜCÜ) KULLANILMASI DURUMUNDA,

SERİ BAĞLI (24 V) veya PARALEL BAĞLI (12 V) OLARAK ÇİFT AKÜ İLE ÇALIŞAN ARAÇLARDA;

AKÜLERİN HERHANGİ BİRİNDEN AYRI ÇIKIŞ ALINARAK (RADYO, TEYP, vb.. şeyler için) 
AKÜLERİN ŞARJ VE DEŞARJINDA DENGESİZLİĞE SEBEP OLMASI DURUMUNDA MEYDANA GELEN AKÜ ARIZALARI

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
KULLANIMA HAZIR SULU ŞARJLI AKÜYE KESİNLİKLE ASİT İLAVE ETMEYİNİZ.